VeloTrainer wordt VeyboardTrainer

De VeloTrainer is niet meer verkrijgbaar. Onder een andere naam, VeyboardTrainer, is dezelfde software echter nog steeds beschikbaar voor alle bezitters van een Veyboard. Voor de VeyboardTrainer is geen aparte licentie meer nodig; het is voldoende als de computer verbonden is met een Veyboard. Zie www.veyboard.nl voor meer informatie over de VeyboardTrainer en over de methode 'Met Veyboard aan de slag'. Voor ondersteuning van eerder aangeschafte VeloTrainers kunt u nog steeds terecht bij info@velotrainer.nl. Korte begeleide cursussen worden nog steeds aangeboden door de Griffel.